Kayıt İçin Gerekli Belgeler

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Dönemi için Yurt Kayıtları Başlamıştır.

22.05.2018 Tarihine kadar kendi odasına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kayıtları alınacaktır.

23.05.2018 Tarihinden itibaren isteyen istediği odaya kayıt yaptırabilecektir.


1 – MÜRACAAT DİLEKÇESİ

2- KİMLİK FOTOKOPİSİ

3- ÖĞRENCİ DEVAM BELGESİ

4- SAĞLIK RAPORU

5- 2 ADET VESİKALIK FOTOĞRAF

6- ADLİ SİCİL VE NUFUS KAYIT ÖRNEĞİ

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERDEN YUKARDAKİ EVRAKLARA EK OLARAK

1-ÖĞRENİM İZİN BELGESİ

2- PASAPORT FOTOKOPİSİ

3- YABANCI KİMLİK NUMARASI